Nota over de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas tijdens de maanden januari tot en met mei 2020: impact van de coronacrisis

Samenvatting

De CREG heeft een analyse gemaakt van de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas gedurende de eerste 5 maanden van 2020. Deze analyse geeft onder meer de evolutie weer van de afname, het verbruik, de productiemix, de grensoverschrijdende uitwisselingen, en van de prijzen op de groothandelsmarkten. De negatieve elektriciteitsprijzen, die vooral werden opgetekend tijdens de maanden april en mei, worden behandeld in een afzonderlijk hoofdstuk. Wat aardgas betreft, geeft de analyse de evolutie weer van het verbruik, de opslag, de prijzen op de kortetermijnmarkten en van de LNG-activiteiten.

Download het document (pdf, 1384 kB)

Datum van goedkeuring

25 juni 2020

Referentie

Nota(Z)2079

Verwante publicaties

Thema's

Marktwerking elektriciteit, Marktwerking aardgas, Opslag aardgas, LNG, Prijzen elektriciteit, Prijzen aardgas

Print Contact