Samenvatting

De CREG heeft een analyse gemaakt van de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas gedurende de eerste 5 maanden van 2020. Deze analyse geeft onder meer de evolutie weer van de afname, het verbruik, de productiemix, de grensoverschrijdende uitwisselingen, en van de prijzen op de groothandelsmarkten. De negatieve elektriciteitsprijzen, die vooral werden opgetekend tijdens de maanden april en mei, worden behandeld in een afzonderlijk hoofdstuk. Wat aardgas betreft, geeft de analyse de evolutie weer van het verbruik, de opslag, de prijzen op de kortetermijnmarkten en van de LNG-activiteiten.

Download het document (pdf, 1.32 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Nota (Z)2079