Algemene beleidsnota voor het jaar 2021

Samenvatting

De beleidsnota zet de doelstellingen uiteen die de CREG in 2021 zal nastreven. Bij het vastleggen van die doelstellingen houdt de CREG rekening met haar wettelijke taken. De doelstellingen kaderen ook in de strategische richtsnoeren die het federale parlement en de federale regering hebben vastgelegd op het vlak van energie.

Elke specifieke doelstelling wordt uitvoerig beschreven, net als de activiteiten die eruit voortvloeien voor het jaar 2021 met een lijst van deliverables en een vermelding van een indicatieve uitvoeringstermijn.

Deze beleidsnota voor het jaar 2021 werd op 1 december 2020 voorgesteld in de commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Download het document (pdf, 1411 kB)

Datum van goedkeuring

29 oktober 2020

Referentie

Nota(Z)2141

Verwante publicaties

Thema's

CREG

Print Contact