Samenvatting

Elia heeft eind 2020 een openbare raadpleging georganiseerd over de methodologie, de basisgegevens en -scenario’s voor de studie die zij eind juni 2021 zal publiceren over de bevoorradingszekerheid en de behoefte aan flexibiliteit voor het Belgische elektriciteitssysteem voor de periode 2022-2032.

De CREG heeft via een nota gereageerd op deze raadpleging. De CREG stelt in deze nota vast dat er nog een aantal belangrijke verbeteringen moeten doorgevoerd worden om tot een realistische simulatie van de bevoorradingszekerheid te komen.

Download het document (pdf, 400.82 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Nota (Z)2154