Nota als reactie op de openbare raadpleging georganiseerd door ELIA over de methodologie, de basisgegevens en -scenario’s voor de studie van de bevoorradingszekerheid en de behoefte aan flexibiliteit voor het Belgische elektriciteitssysteem voor de periode 2022-2032

Samenvatting

Elia heeft eind 2020 een openbare raadpleging georganiseerd over de methodologie, de basisgegevens en -scenario’s voor de studie die zij eind juni 2021 zal publiceren over de bevoorradingszekerheid en de behoefte aan flexibiliteit voor het Belgische elektriciteitssysteem voor de periode 2022-2032.

De CREG heeft via een nota gereageerd op deze raadpleging. De CREG stelt in deze nota vast dat er nog een aantal belangrijke verbeteringen moeten doorgevoerd worden om tot een realistische simulatie van de bevoorradingszekerheid te komen.

Download het document (pdf, 410 kB)

Datum van goedkeuring

30 november 2020

Referentie

Nota(Z)2154

Verwante publicaties

Thema's

Bevoorradingszekerheid elektriciteit, Capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM)

Print Contact