Samenvatting

Om de transparantie te bevorderen, publiceert de CREG een nota over de berekening van de sociale tarieven en van de referentie-energiecomponenten die in het 2de kwartaal 2021 van toepassing zijn.

De tarieven stijgen met 10 % voor elektriciteit en met 15 % voor aardgas ten gevolge van de plafonneringen. Zonder deze plafonneringen waren de tariefstijgingen gemiddeld 20 % voor elektriciteit en 49 % voor aardgas.

De referentie-energiecomponenten worden voor het eerst berekend op basis van nieuwe regels bepaald in het koninklijk besluit van 5 maart 2021 tot wijziging van de koninklijke besluiten van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteits- en aardgasbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan.

Download het document (pdf, 627.65 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Nota (Z)2212

Thema's