Samenvatting

Op de elektriciteitsmarkt zijn er onlangs nieuwe contracttypes voor gezinnen en kmo’s geïntroduceerd: contracten met een dynamische prijs. Ook al is de CREG voorstander van een progressieve integratie van dergelijke contracten in de markt  binnen het kader van de energietransitie en van de behoefte aan meer flexibiliteit in het elektriciteitssysteem, toch waarschuwt ze de verbruikers voor dit soort contracten. Deze contracten vereisen een meer nauwkeurige opvolging van het elektriciteitsverbruik en een aanpassing van de afname.

Download het document (pdf, 406.37 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Nota (Z)2240