Contracten met een dynamische elektriciteitsprijs: contracten voor dynamische verbruikers

Samenvatting

Op de elektriciteitsmarkt zijn er onlangs nieuwe contracttypes voor gezinnen en kmo’s geïntroduceerd: contracten met een dynamische prijs. Ook al is de CREG voorstander van een progressieve integratie van dergelijke contracten in de markt  binnen het kader van de energietransitie en van de behoefte aan meer flexibiliteit in het elektriciteitssysteem, toch waarschuwt ze de verbruikers voor dit soort contracten. Deze contracten vereisen een meer nauwkeurige opvolging van het elektriciteitsverbruik en een aanpassing van de afname.

Download het document (pdf, 416 kB)

Datum van goedkeuring

29 april 2021

Referentie

Nota(Z)2240

Verwante publicaties

Thema's

Prijzen elektriciteit

Print Contact