Nota over het vastleggen van de sociale maximumprijzen en van de referentie-energiecomponenten voor elektriciteit en aardgas van toepassing op het 3de trimester van 2021

Samenvatting

Om de transparantie te bevorderen, publiceert de CREG een nota over de berekening van de sociale tarieven en van de referentie-energiecomponenten die in het 3de kwartaal 2021 van toepassing zijn.

De tarieven stijgen gemiddeld met 6 % voor elektriciteit en met 3 % voor aardgas ten gevolge van de plafonneringen. Zonder deze plafonneringen zouden de tarieven gemiddeld 13 % voor elektriciteit en 40 % voor aardgas stijgen.

De referentie-energiecomponenten worden voor de tweede keer berekend op basis van nieuwe regels bepaald in het koninklijk besluit van 5 maart 2021 tot wijziging van de koninklijke besluiten van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteits- en aardgasbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan.

Download het document (pdf, 949 kB)

Datum van goedkeuring

01 juli 2021

Referentie

Nota(Z)2252

Verwante publicaties

Thema's

Sociaal tarief

Print Contact