De elektriciteits- en aardgasprijzen zijn (zeer) hoog, wat is het effect op de afrekeningen van de huishoudens en welke adviezen kunnen hieruit worden afgeleid?

Samenvatting

Sinds enkele maanden zijn de elektriciteits- en aardgasprijzen gestegen en hebben ze op de groothandelsmarkten bijzonder hoge niveaus bereikt. Wat zijn hier de oorzaken van? En vooral, wat is de impact op de afrekeningsfacturen van de Belgische huishoudens? Welke adviezen kan aan de huishoudens worden gegeven in deze context van stijgende prijzen? In deze nota geeft de CREG  enkele antwoorden op deze vragen.

Download het document (pdf, 613 kB)

Datum van goedkeuring

20 augustus 2021

Referentie

Nota(Z)2280

Verwante publicaties

Thema's

Prijzen elektriciteit, Prijzen aardgas

Print Contact