Samenvatting

Deze aanvraag heeft betrekking op de installaties voor de productie van elektriciteit met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kW en houdt in dat ofwel een slimme meter wordt geplaatst om de afname en de injectie van elektriciteit te meten, ofwel dat op deze installaties een heffing wordt toegepast.
Download het document (pdf, 78.29 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Persbericht PR110

Thema's