De CREG keurt het verzoek van de Vlaamse distributienetbeheerders over de kleine decentrale installaties voor de productie van elektriciteit goed

Samenvatting

Deze aanvraag heeft betrekking op de installaties voor de productie van elektriciteit met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kW en houdt in dat ofwel een slimme meter wordt geplaatst om de afname en de injectie van elektriciteit te meten, ofwel dat op deze installaties een heffing wordt toegepast.

Datum van goedkeuring

06 december 2012

Referentie

PersberichtPR110

Verwante publicaties

Thema's

Distributie

Print Contact