De CREG verheugt zich over het rapport van het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging dat zijn conclusies bevestigt over de praktijken van Electrabel die hebben geleid tot hogere prijzen op de elektriciteitsmarkt

Samenvatting

De CREG maakte bekend dat ze twijfels had over de goede werking van de markt en stelde vast dat deze abnormaal hoge prijzen veroorzaakt werden door onder meer de handelswijze van Electrabel, die op de Belpex-beurs kooporders voor grote hoeveelheden elektriciteit had geplaatst tegen zeer hoge prijzen en tegelijkertijd haar volledige productiecapaciteit niet had benut.

Download het document (pdf, 112 kB)

Datum van goedkeuring

07 februari 2013

Referentie

PersberichtPR113

Verwante publicaties

Thema's

Prijzen elektriciteit

Print Contact