Samenvatting

De CREG en Elia kondigen met genoegen aan dat het directiecomité van de CREG het tariefvoorstel van Elia voor de regelgevende periode 2016-2019 heeft goedgekeurd. Het goedgekeurde budget ligt lager en waarborgt kostenbeheersing ten bate van de consument.
Download het document (pdf, 95.74 kB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Persbericht PR132