Samenvatting

Zoals voorzien heeft PwC haar jaarlijkse updatestudie van 2017 voorgesteld aan de CREG. Deze tweede studie bevestigt in grote mate de conclusies die reeds voor 2016 werden geformuleerd. Concurrentie met elektro-intensieve verbruikers in het buitenland blijft een probleem. Deze bezorgdheden worden gedeeld door de federale regering die de CREG opdracht heeft gegeven om in het kader van het Modular Offshore Grid (MOG) voorstellen te formuleren om de competitiviteit van Belgische elektro-intensieve verbruikers te verbeteren.

Download het document (pdf, 425.18 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Persbericht PR170405