Tweede vervolgstudie PwC in opdracht van de CREG pleit andermaal voor versterken competitiviteit elektro-intensieve verbruikers. Federale regering zet eerste stappen.

Samenvatting

Zoals voorzien heeft PwC haar jaarlijkse updatestudie van 2017 voorgesteld aan de CREG. Deze tweede studie bevestigt in grote mate de conclusies die reeds voor 2016 werden geformuleerd. Concurrentie met elektro-intensieve verbruikers in het buitenland blijft een probleem. Deze bezorgdheden worden gedeeld door de federale regering. Minister van Energie Marie-Christine Marghem gaf de CREG opdracht om in het kader van het Modular Offshore Grid (MOG) voorstellen te formuleren om de competitiviteit van Belgische elektro-intensieve verbruikers te verbeteren.

Download het document (pdf, 437 kB)

Datum van goedkeuring

05 april 2017

Referentie

PersberichtPR170405

Verwante publicaties

Thema's

Prijzen elektriciteit, Prijzen aardgas

Print Contact