Samenvatting

Het Directiecomité van de CREG heeft het aangepaste tariefvoorstel van Elia goedgekeurd voor de regulatoire periode 2024-2027. De tarieven 2024-2027 zijn opgesteld in een context van hoge inflatie en zijn een gevolg van de bereidheid om Elia de middelen te verschaffen die het nodig heeft om haar essentiële taken te vervullen om de energietransitie te faciliteren. Het gaat dan in het bijzonder om de uitvoering van haar ambitieus investeringsprogramma dat in het kader van het federaal ontwikkelingsplan werd goedgekeurd. Het budget dat de CREG heeft goedgekeurd, ligt 10% lager dan het tariefvoorstel dat Elia in mei van dit jaar had ingediend. Toch zullen de elektriciteitstransmissietarieven in de periode 2024-2027 met gemiddeld 77% stijgen: in 2024 zullen ze globaal genomen stabiel blijven in vergelijking met de transmissietarieven die momenteel van kracht zijn (2023) en vanaf 2025 zullen ze sterker stijgen.

Download het document (pdf, 249.27 kB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Persbericht PR231114