De CREG wijst op de hoge elektriciteitsprijzen in Brussel, bewijst dat de parameter Nc weinig representatief is en past het akkoord inzake kernenergie in Duitsland toe op België

Print Contact