De CREG kondigt het einde van de publicatie van de parameters voor de indexering van de elektriciteitsprijzen aan

Samenvatting

Naar aanleiding van de vrijmaking van de markt valt de bepaling van de parameters voor de indexering van de elektriciteitsprijzen niet langer onder de bevoegdheid van de overheid, maar onder die van de elektriciteitsleveranciers. Deze laatsten kunnen hun prijzen vastleggen en hun tariefformules bepalen door de indexeringsparameters, alsook de wegingscoëfficiënten van deze parameters, die ze willen gebruiken, zelf te kiezen.

Datum van goedkeuring

07 december 2010

Referentie

PersberichtPR92

Verwante publicaties

Thema's

Prijzen elektriciteit, Marktwerking elektriciteit

Print Contact