De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België - Jaar 2010

Samenvatting

Jaarlijks publiceren de vier Belgische energieregulatoren een statistisch overzicht van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Hiermee willen ze de ontwikkeling van de mededinging opvolgen aan de hand van een gezamenlijk transparant document met uniforme en consistente statistieken over de energiemarkt in België en in de respectieve gewesten

Download het document (pdf, 306 kB)

Datum van goedkeuring

04 mei 2011

Referentie

PersberichtPR97

Verwante publicaties

Thema's

Prijzen elektriciteit, Prijzen aardgas, Marktwerking elektriciteit, Marktwerking aardgas

Print Contact