De CREG betreurt de kwaliteit van verschillende parameters die worden gebruikt om de gasprijzen te bepalen en vraagt aan de leveranciers om hun tariefformules aan te passen

Samenvatting

Door de vrijmaking van de aardgasmarkt kunnen de leveranciers voortaan hun tarieven bepalen door de parameters die ze wensen toe te passen, zelf te kiezen. In het kader van haar taak van monitoring van de markt heeft de CREG de tarieven bestudeerd die door de gasleveranciers worden toegepast voor de Belgische residentiële afnemers. Deze leveranciers gebruiken de parameter Igd (Index gas distributie) om de energiecomponent van de gasfactuur te bepalen in het kader van de contracten met een variabele prijs. De CREG is van mening dat het gebruik van de parameter Igd om een aantal redenen niet meer aangewezen is.

Datum van goedkeuring

20 mei 2011

Referentie

PersberichtPR99

Verwante publicaties

Thema's

Prijzen aardgas, Vangnet, Marktwerking aardgas

Print Contact