Studie van de bevoorradingszekerheid van aardgas en elektriciteit bij de laagste temperaturen sinds de vrijmaking van de markten (februari 2012)

Samenvatting

Deze studie onderzoekt in welke mate de koudegolf van februari 2012, die gepaard ging met een piekafname van aardgas en elektriciteit, de bevoorradingszekerheid van energie in België op de proef heeft gesteld. Men gaat na in hoeverre de koudegolf het aardgas- en elektriciteitssysteem tot haar uitersten heeft geduwd en of België tijdens deze koudegolf in staat was om, met een aanvaardbaar risico, de bevoorradingszekerheid van aardgas en elektriciteit te garanderen. Een analyse van het Belgische geïnterconnecteerde aardgas- en elektriciteitssysteem tijdens deze koudegolf laat toe om met grotere zekerheid de sterkte van de aardgas- en elektriciteitsvoorziening te testen en zo eventuele zwaktes bloot te leggen en voorstellen ter verbetering aan te reiken.

Download het document (pdf, 3937 kB)

Datum van goedkeuring

01 augustus 2012

Referentie

Studie(F)120801-CDC-1167

Verwante publicaties

Thema's

Bevoorradingszekerheid aardgas, Bevoorradingszekerheid elektriciteit

Print Contact