Samenvatting

Deze studie onderzoekt in welke mate de koudegolf van februari 2012, die gepaard ging met een piekafname van aardgas en elektriciteit, de bevoorradingszekerheid van energie in België op de proef heeft gesteld. Men gaat na in hoeverre de koudegolf het aardgas- en elektriciteitssysteem tot haar uitersten heeft geduwd en of België tijdens deze koudegolf in staat was om, met een aanvaardbaar risico, de bevoorradingszekerheid van aardgas en elektriciteit te garanderen. Een analyse van het Belgische geïnterconnecteerde aardgas- en elektriciteitssysteem tijdens deze koudegolf laat toe om met grotere zekerheid de sterkte van de aardgas- en elektriciteitsvoorziening te testen en zo eventuele zwaktes bloot te leggen en voorstellen ter verbetering aan te reiken.
Download het document (pdf, 3.75 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie (F)120801-CDC-1167