Samenvatting

In België zijn de marktomstandigheden voor het aantrekken en verdelen van aardgasstromen gunstig. Hoe meer de Belgische marktplaats ondersteund wordt door handelbevorderende diensten en faciliteiten, des te meer de handelaars aardgastransacties in België zullen uitvoeren, voor zowel de Belgische afzetmarkt als voor de andere afzetmarkten in Noordwest-Europa. De marktliquiditeit en de bevoorradingszekerheid die hieruit voortvloeien zijn echter geen verworvenheden aangezien de verschillende marktplaatsen in de EU met elkaar wedijveren voor het aantrekken van de aardgashandel. Tegelijk is een trend van schaalvergroting en concentratie van aardgasbedrijven zichtbaar, een economisch natuurlijk verschijnsel dat evenwel toezicht vereist.
Download het document (pdf, 1.22 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie (F)121115-CDC-1201