Studie over de hervorming van de ondersteuning voor offshore windenergie met inbegrip van het jaarlijks verslag over de doeltreffendheid van de minimumprijs voor offshore windenergie

Samenvatting

In de periode 2011-2012 voerde de heer Dralans een bemiddelingsopdracht uit. Deze opdracht was een alternatief ondersteuningsmechanisme voor offshore windenergie voor te stellen, waarin zowel de investeerders als de grootverbruikers zich konden vinden. In maart 2012 werd de nota Dralans voorgesteld. In deze studie analyseert de CREG deze nota Dralans. Hierbij formuleert ze opmerkingen en gaat ze de haalbaarheid van de verschillende elementen na. Op basis van die analyse heeft de CREG een voorstel tot hervorming van de ondersteuning voor offshore windenergie uitgewerkt.

Download het document (pdf, 984 kB)

Datum van goedkeuring

26 juni 2013

Referentie

Studie(F)130626-CDC-1258

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie, Hernieuwbare energie

Print Contact