Samenvatting

Deze studie, die voor het zevende opeenvolgende jaar op rij werd geactualiseerd, heeft tot doel alle belanghebbenden te informeren over een aantal belangrijke aspecten van de Belgische groothandelsmarkt voor elektriciteit, waaronder de productie, het verbruik, de verhandeling van elektriciteit op de beurzen, de interconnecties met het buitenland en de balancing. In de loop van 2014 had de onverwachte stillegging van verschillende kerncentrales om verschillende redenen een niet-verwaarloosbare impact op de groothandelsmarkt voor elektriciteit. Enerzijds keerde de trend van het dalende aantal draaiuren van de gascentrales en anderzijds bedroeg de netto-invoer meer dan 17,6 TWh, het hoogste niveau van de voorbije jaren. Hoewel België structureel afhankelijk was van invoer, zijn de congestierentes op de dagmarkt over het algemeen gedaald. 2014 werd ook gekenmerkt door een daling van de gemiddelde prijzen op de Day-Ahead Markets, niet enkel in de buurlanden maar ook in België.
Download het document (pdf, 10.69 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Etude (F)150604-CDC-1411