Studie over het aandeelhouderschap van de voornaamste elektriciteits- en gasleveranciers die beschikken over een federale en / of gewestelijke leveringsvergunning

Samenvatting

Deze studie gaat over de follow-up van het aandeelhouderschap en de raden van bestuur van de voornaamste energieleveranciers die beschikken over een federale en / of gewestelijke leveringsvergunning. Uit de analyse van de gegevens die op 31 december 2013 werden verzameld blijkt dat er weinig of geen banden zijn tussen de aandeelhouders en de raden van bestuur van de groepen die eigenaar zijn van deze leveringsmaatschappijen. De informatie over bepaalde leveranciers die niet verplicht zijn om jaarlijks hun balansen en resultatenrekeningen neer te leggen bij de Nationale Bank van België is veel moeilijker te verkrijgen of in bepaalde gevallen zelfs ontoegankelijk. Daardoor zijn de eindafnemers mogelijk niet in staat om hun leverancier te kiezen met volledige kennis van alle feiten.

Download het document (pdf, 830 kB)

Datum van goedkeuring

03 september 2015

Referentie

Studie(F)150903-CDC-1431

Verwante publicaties

Thema's

Levering aardgas, Levering elektriciteit

Print Contact