Studie over de elektriciteitsbelevering van grote industriële klanten in België in 2014

Samenvatting

Deze studie heeft als doel de transparantie omtrent de elektriciteitsbelevering van dit type klanten te vergroten. Een analyse van de leveringscontracten toont aan dat industriële klanten vooral contracten met een korte looptijd (1 of 2 jaar) aangaan. In 2014 situeren de contractprijzen zich tussen €12/MWh en €87/MWh waarbij 50% van de klanten zich tussen €52/MWh en €65/MWh bevindt. De jaarlijkse elektriciteitsafname op het Elia-net stijgt naar 18,34 TWh in 2014. Deze stijging wordt enkel gedreven door de grootste 5 industriële afnemers.
Tot slot worden in deze studie de antwoorden op de consultatie die gelanceerd werd tijdens de studie over de elektriciteitsbelevering van grote industriële klanten in België in 2013 kort toegelicht.

Download het document (pdf, 1657 kB)

Datum van goedkeuring

10 september 2015

Referentie

Studie(F)150910-CDC-1453

Verwante publicaties

Thema's

Levering elektriciteit, Prijzen elektriciteit

Print Contact