Studie betreffende de prijzen op de Belgische aardgasmarkt in 2014

Samenvatting

De studie over de prijzen op de Belgische aardgasmarkt in 2014 analyseert de marktaandelen, de prijsvorming, het prijsniveau, de prijssamenstelling en de facturatie in de verschillende segmenten van de Belgische aardgasmarkt in 2014. De aardgasmarkt staat jaar na jaar meer open voor concurrentie met de voortdurende komst van nieuwe leveranciers. Deze studie buigt zich in het bijzonder over de bruto verkoopmarges in de verschillende marktsegmenten en over de types indexeringen. De gasnoteringen zijn de belangrijkste vector van de prijs die aan de industriële afnemers werd gefactureerd. Aardolienoteringen worden gemiddeld slechts in minder dan 10% van de industriële contracten opgenomen. Wat de residentiële afnemers betreft, was 2014 het eerste jaar waarin de gasnoteringen de enige vector vormden bij de indexering van de energiecomponent van de variabele prijzen.

Download het document (pdf, 854 kB)

Datum van goedkeuring

26 november 2015

Referentie

Studie(F)151126-CDC-1485

Verwante publicaties

Thema's

Prijzen aardgas, Prijsevolutie

Print Contact