Samenvatting

Sinds 2007 volgt de CREG de evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen aan de eindafnemer. Deze jaarlijkse studie geeft inzicht in de evolutie van de componenten waaruit de elektriciteits- en aardgasprijzen zijn samengesteld. Naast de evolutie van de zuivere energieprijs die de markt volgt, zijn er in 2015 een aantal wijzigingen die een invloed hebben op de prijs aan de eindgebruiker. Zo zijn er de nieuwe distributienettarieven bepaald door de regionale regulatoren. Verder is er een toeslag ingevoerd ter financiering van de strategische reserve. Tot slot zijn de netwerkactiviteiten van de distributienetbeheerders voortaan onderworpen aan de vennootschapsbelasting en is het verlaagde BTW-tarief vervroegd stopgezet.
Download het document (pdf, 5.86 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie (F)160309-CDC-1516