Studie over de prijzen op de Belgische aardgasmarkt in 2015

Samenvatting

De studie over de prijzen op de Belgische aardgasmarkt in 2015 analyseert de marktaandelen, de prijsvorming, het prijsniveau, de prijssamenstelling en de facturatie in de verschillende segmenten (invoer, doorverkoop, levering aan residentiële afnemers, industriële afnemers en elektriciteitscentrales) van de Belgische aardgasmarkt in 2015. De Belgische aardgasmarkt staat jaar na jaar meer open voor concurrentie met de voortdurende komst van nieuwe leveranciers. De studie buigt zich in het bijzonder over de bruto verkoopmarges in de verschillende marktsegmenten en over de types indexeringen. Gasnoteringen zijn de belangrijkste vector van de prijs in alle segmenten. Aardolienoteringen zijn gemiddeld slechts in 5% van de industriële contracten opgenomen. Wat residentiële afnemers en KMO’s betreft, was 2015 een overgangsjaar voor de facturering van de vervoerscomponent. Die wordt vanaf nu gescheiden van de energiecomponent. Om de transparantie te bevorderen, wordt deze gescheiden facturering ook voor de andere segmenten aanbevolen.

Download het document (pdf, 805 kB)

Datum van goedkeuring

25 augustus 2016

Referentie

Studie(F)160825-CDC-1548

Verwante publicaties

Thema's

Prijzen aardgas, Prijsevolutie

Print Contact