Samenvatting

De financiële crisis van 2008 heeft de aandacht gevestigd op de zwakke punten van de financiële markten. Die hebben ertoe geleid dat, nieuwe meer dwingende reglementaire maatregelen sneller werden ingevoerd en in drie wetteksten gegoten. In deze studie zet de CREG de wetteksten over transparantie, REMIT en de financiële instrumenten op een pedagogische manier uiteen.

Door deze materies wettelijk te regelen, streeft Europa naar transparantie van de financiële markten via een monitoring die door haar eigen actoren wordt georganiseerd. Wanneer deze monitoring werkelijk effectief zal zijn, dan zal ze de monitoring die de CREG regelmatig uitvoert op nationaal niveau, aanvullen.

 
Download het document (pdf, 1.8 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie (F)1637