Studie over de toepassing van de Europese en Belgische wetgeving in het kader van de transparantie van de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas

Samenvatting

De financiële crisis van 2008 heeft de aandacht gevestigd op de zwakke punten van de financiële markten. Die hebben ertoe geleid dat, nieuwe meer dwingende reglementaire maatregelen sneller werden ingevoerd en in drie wetteksten gegoten. In deze studie zet de CREG de wetteksten over transparantie, REMIT en de financiële instrumenten op een pedagogische manier uiteen.

Door deze materies wettelijk te regelen, streeft Europa naar transparantie van de financiële markten via een monitoring die door haar eigen actoren wordt georganiseerd. Wanneer deze monitoring werkelijk effectief zal zijn, dan zal ze de monitoring die de CREG regelmatig uitvoert op nationaal niveau, aanvullen.

 
Download het document (pdf, 1884 kB)

Datum van goedkeuring

16 oktober 2017

Referentie

Studie(F)1637

Verwante publicaties

Thema's

Marktwerking elektriciteit, Marktwerking aardgas

Print Contact