Studie over de prijzen op de Belgische aardgasmarkt in 2016

Samenvatting

Deze jaarlijkse studie analyseert de marktaandelen, de prijsvorming, het prijsniveau, de prijssamenstelling en de facturatie in de verschillende segmenten (invoer, doorverkoop, levering aan residentiële afnemers, industriële afnemers en elektriciteitscentrales) van de Belgische aardgasmarkt in 2016.

Met maar liefst 42 aardgasondernemingen is de Belgische aardgasmarkt zeer concurrentieel.De studie buigt zich in het bijzonder over de bruto verkoopmarges op de verschillende marktsegmenten en over de indexeringstypes.

In alle segmenten zijn de gasnoteringen de belangrijkste vector van de prijs. Gemiddeld zijn slechts 3% van de industriële contracten geïndexeerd op aardolie. Wat residentiële afnemers en KMO’s betreft, was 2016 het eerste jaar waarin de facturatie van de transportcomponent apart van de energiecomponent gebeurde. Deze gescheiden facturatie van het transport wordt ook steeds meer vastgesteld in de andere segmenten, wat de transparantie van de prijzen bevordert.

Met het oog op de coherentie van gegevens tussen verschillende publicaties heeft de CREG een nieuwe methodologie gevolgd voor de indeling van de afnemers en de toewijzing van volumes aan de categorie “Industrie” enerzijds en de categorie “Elektriciteitscentrales” anderzijds. Dit verklaart belangrijke verschuivingen tussen de categorieën directe afnemers en elektriciteitscentrales ten opzichte van de vorige jaren.

Download het document (pdf, 727 kB)

Datum van goedkeuring

05 oktober 2017

Referentie

Studie(F)1678

Verwante publicaties

Thema's

Prijzen aardgas, Prijsevolutie

Print Contact