Functioning and design of the Central West European day-ahead flow based market coupling for electricity: Impact of TSOs Discretionary Actions

Samenvatting

In mei 2015 werd de flow-based marktkoppeling ingevoerd voor de koppeling van de day-ahead markten in de Centraal-West-Europese regio (CWE-regio). De nationale regulatoren hadden de invoering gunstig onthaald, maar hadden wel gevraagd om verbeteringen door te voeren. Twee jaar later werd er niet aan alle vragen tot verbetering voldaan en zijn er minder voordelen dan verwacht.

In deze studie analyseert de CREG de impact van zeven acties die transmissienetbeheerders hebben gekozen voor de werking van de flow-based marktkoppeling zoals de invoering van nieuwe kritische netwerkelementen, de invoering van Final Adjustment Values om de capaciteit op interconnecties te verminderen en het gebruik van thermische zomergrenzen in de winter. Er is gebleken dat er door deze acties veel minder zoneoverschrijdende uitwisselingen zijn en dat Belgische, Franse en Nederlandse verbruikers het grootste verlies lijden.

Aangezien de huidige situatie niet voldoet aan de principes van de interne elektriciteitsmarkt, onderhandelen nationale regulatoren van de CWE-regio over maatregelen op korte en middellange termijn om de situatie te verbeteren. De CREG verwacht een duidelijke verbetering als de maatregelen die de CREG en andere nationale reguleringsinstanties hebben voorgesteld, zullen worden geïmplementeerd.

 

Download het document (pdf, 5386 kB)

Datum van goedkeuring

21 december 2017

Referentie

Studie(F)1687

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Marktwerking elektriciteit

Print Contact