Studie met betrekking tot de rentabiliteit van aardgas gebruikt als brandstof (CNG of compressed natural gas) voor auto's

Samenvatting

De studie analyseert de kenmerken van CNG, de Belgische doelstellingen op het vlak van CNG tegen 2020 evenals de gewestelijke steunmaatregelen. Ze gaat ook in op CNG-wagens en tankstations, op de samenstelling van de prijs aan de pomp en op het mogelijke impact op de netwerken. Tenslotte voert ze een kostenbatenanalyse uit tussen CNG-wagens en wagens uitgerust met andere motoren.

In economische termen blijkt de pompprijs van CNG, uitgedrukt in EUR/kg, ongeveer 25 % goedkoper te zijn dan die van benzine en diesel, uitgedrukt in EUR/liter. Het verschil in brandstofkost per km is echter groter en bedraagt 33 % in het voordeel van CNG ten opzichte van diesel, en 77 % in het voordeel van CNG ten opzichte van benzine.

Download het document (pdf, 1320 kB)

Datum van goedkeuring

29 maart 2018

Referentie

Studie(F)1736

Verwante publicaties

Thema's

Prijzen aardgas

Print Contact