Studie over de prijzen op de Belgische aardgasmarkt in 2017

Samenvatting

De studie over de prijzen op de Belgische aardgasmarkt in 2017 analyseert de marktaandelen, de prijsvorming, het prijsniveau, de prijssamenstelling en de facturatie in de verschillende segmenten (invoer, doorverkoop, levering aan residentiële afnemers, industriële afnemers en elektriciteitscentrales) van de Belgische aardgasmarkt in 2017.

Met 41 aardgasondernemingen staat de Belgische aardgasmarkt in grote mate open voor concurrentie. De studie buigt zich in het bijzonder over de dalende bruto verkoopmarges op de verschillende marktsegmenten en over de types indexeringen. De gasnoteringen zijn de belangrijkste vector van de prijs in alle segmenten. Aardolienoteringen worden slechts bij 1% van de industriële contracten opgenomen.

Wat residentiële afnemers en KMO’s betreft, was 2017 het tweede jaar waarin de facturering van de transportcomponent apart van de energiecomponent gebeurde. Ook in de andere segmenten pleit de CREG voor deze gescheiden facturering voor energie en transport.

Download het document (pdf, 738 kB)

Datum van goedkeuring

28 juni 2018

Referentie

Studie(F)1781

Verwante publicaties

Thema's

Prijzen aardgas, Prijsevolutie

Print Contact