Studie met betrekking tot de analyse van de reactie van de elektriciteitsmarkt ten gevolge van de onbeschikbaarheid van meerdere kernreactoren in België in de periode van oktober 2018 tot februari 2019

Samenvatting

De Belgische elektriciteitsmarkt werd eind 2018 beïnvloed door een belangrijke gebeurtenis, namelijk de onverwachte onbeschikbaarheid van een groot aantal kernreactoren, en dit tussen 14 oktober en 12 november, toen slechts één kernreactor operationeel was. Dit verslag wil een ex-post stand van zaken opmaken van de situatie: hoe heeft de elektriciteitsmarkt gereageerd? Wat waren de gevolgen op de energiemix, op de elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkt en op de energieprijzen betaald door de verbruiker? ? Welke maatregelen zijn er genomen om het evenwicht tussen vraag en aanbod op de elektriciteitsmarkt te garanderen? Welke waren de risico’s voor de bevoorradingszekerheid?

Download het document (pdf, 4852 kB)

Datum van goedkeuring

20 juni 2019

Referentie

Studie(F)1950

Verwante publicaties

Thema's

Bevoorradingszekerheid elektriciteit, Interconnectie elektriciteit, Nucleaire energie, Prijzen elektriciteit

Print Contact