Samenvatting

De Belgische elektriciteitsmarkt werd eind 2018 beïnvloed door een belangrijke gebeurtenis, namelijk de onverwachte onbeschikbaarheid van een groot aantal kernreactoren, en dit tussen 14 oktober en 12 november, toen slechts één kernreactor operationeel was. Dit verslag wil een ex-post stand van zaken opmaken van de situatie: hoe heeft de elektriciteitsmarkt gereageerd? Wat waren de gevolgen op de energiemix, op de elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkt en op de energieprijzen betaald door de verbruiker? ? Welke maatregelen zijn er genomen om het evenwicht tussen vraag en aanbod op de elektriciteitsmarkt te garanderen? Welke waren de risico’s voor de bevoorradingszekerheid?

Download het document (pdf, 4.63 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie (F)1950