Samenvatting

In het eerste deel analyseert de studie de financiële moeilijkheden waarmee de leveranciers in de huidige context van aanhoudende hoge groothandelsprijzen voor gas en elektriciteit worden geconfronteerd. De leveranciers worden tegelijkertijd blootgesteld aan een toegenomen risico op onbetaalde facturen, het marktrisico verbonden aan het aanbod aan vaste prijzen maar ook aan een toegenomen risico in verband met de kost van het onevenwicht van hun elektriciteitsportefeuille. Deze moeilijkheden leiden tot een groter risico op faillissement voor bepaalde leveranciers. Op vraag van de CREG wordt wekelijks een overleg georganiseerd binnen Forbeg over de financiële opvolging van de marktspelers om een cascade-effect te vermijden in geval van een faillissement van een marktspeler en om de impact daarvan op de betrokken klanten te beperken.

In het tweede deel analyseert de studie welke marktspelers voordelen hebben bij het huidige niveau van de groothandelsprijzen voor gas en elektriciteit. De aardgasproducenten zijn natuurlijk de voornaamste begunstigden van de huidige sterke prijsstijging van aardgas. De studie toont echter aan dat we ons ook mogen verwachten aan overschotten voor elektriciteitscentrales op aardgas die in 2021 de hoogste winsten van de laatste vijftien jaar zouden moeten tonen. We kunnen verwachten dat deze tendens zich voorzet in 2022. Ondanks de grote winsten die momenteel en in de nabije toekomst te verwachten zijn, stellen we vast dat de nucleaire producenten over de periode 2016-2024 een iets hoger percentage zullen bijdragen dan hetgeen voorzien is door de verschillende regelgevingen ter zake. Als de federale overheid deze onverwachte winsten als onrechtvaardig beschouwt, kan zij beslissen over een uitzonderlijke, bijkomende vergoeding, zoals dat bijvoorbeeld het geval is in Frankrijk. De leveranciers van flexibiliteitsdiensten (FSP) zouden, dankzij de volatiliteit van de onevenwichtsprijzen, met hun flexibele eenheden ook grotere inkomsten op de balanceringsmarkt genereren. Momenteel heeft de CREG voor de leveranciers, de offshore producenten en de kopers van een PPA van een offshore windpark geen buitensporige winsten geïdentificeerd.

In het derde deel benadrukt de studie dat de huidige stijging van de elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkten leidt tot een vermindering van de kost voor de ondersteuning van offshore windenergie.

Download het document (pdf, 1.64 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie (F)2336

Bijlage(n)