Studie over het ontwerp van koninklijk besluit houdende de organisatie van de inzameling van de gegevens betreffende het opstellen van de gasbalans en over het ontwerp van koninklijk besluit houdende de organisatie van de inzameling van de gegevens betreffende het opstellen van de elektriciteits- en warmtebalans

Samenvatting

De Staatssecretaris voor Energie vroeg de CREG een advies uit te brengen over een ontwerp van koninklijk besluit over de organisatie van de inzameling van gegevens over de opstelling van de gasbalans enerzijds en over de opstelling van de elektriciteits- en warmtebalans anderzijds. De CREG keurt dit koninklijk besluit goed.

Download het document (pdf, 203 kB)

Datum van goedkeuring

31 januari 2002

Referentie

Studie(F)020131-CREG-73

Verwante publicaties

Thema's

Marktwerking elektriciteit, Marktwerking aardgas

Print Contact