Gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België - Jaar 2017

Samenvatting

Jaarlijks publiceren de vier Belgische energieregulatoren een statistisch overzicht van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Hiermee willen ze de ontwikkeling van de mededinging opvolgen aan de hand van een gezamenlijk transparant document met uniforme en consistente statistieken over de energiemarkt in België en in de respectieve gewesten.

Download het document (pdf, 987 kB)

Datum van goedkeuring

13 juli 2018

Referentie

VerslagVerslag 2017

Verwante publicaties

Thema's

Prijzen elektriciteit, Prijzen aardgas, Marktwerking elektriciteit, Marktwerking aardgas

Print Contact