Verslag over de evolutie van de indexeringsparameters van de elektriciteits- en gasleveranciers

Samenvatting

Binnen haar wettelijke monitoringopdrachten verbonden aan het vangnetmechanisme maakt de CREG jaarlijks een analyse van de parameters die de energieleveranciers gebruiken voor de berekening van hun prijzen. Uit de analyse over het jaar 2015 blijkt dat alle gebruikte parameters een duidelijke link hebben met de energiebeurzen en dat ze aangeven op basis van welke elementen ze zijn berekend. Op die manier krijgen marktpartijen duidelijke en transparante informatie.

Download het document (pdf, 1569 kB)

Datum van goedkeuring

09 maart 2016

Referentie

Verslag(Z)160309-CDC-1517

Verwante publicaties

Thema's

Vangnet, Marktwerking elektriciteit, Marktwerking aardgas, Prijsevolutie

Print Contact