Samenvatting

In haar jaarlijkse analyse van het vangnetmechanisme heeft de CREG geen marktverstorende effecten kunnen vaststellen die toe te schrijven zijn aan dit mechanisme. Zonder verder initiatief van de wetgever zal het vangnetmechanisme, dat ingevoerd werd in 2012,  na 31 december 2017 automatisch buiten werking treden. In dit laatste verslag opteert de CREG er dan ook voor om het resultaat van haar monitoringtaken over de volledige periode 2013-2017 weer te geven.

Het vangnetmechanisme heeft bijgedragen tot het duidelijker en transparanter informeren van de verschillende marktpartijen, onder andere door het verplichte gebruik van indexeringsparameters die gelinkt zijn aan beursnoteringen voor elektriciteit en aardgas. De CREG is van oordeel dat de inspanningen die werden geleverd om te komen tot meer transparantie op de energiemarkt naar de toekomst toe moeten worden verdergezet. De CREG pleit er daarom ook voor dat op de voorziene einddatum van het vangnetmechanisme, zijnde 31 december 2017, de bepalingen van de Koninklijke Besluiten van 21 december 2012 zouden behouden blijven of dat deze zouden worden overgenomen in de Elektriciteits- en Gaswet.

Naar de toekomst toe zal de CREG de monitoring van prijzen aangeboden aan huishoudelijke afnemers en kmo’s verderzetten. Dit zal onder andere gebeuren via het up-to-date houden van de gegevensbank  met de prijsformules van alle producten die op de kleinhandelsmarkt in België worden aangeboden. Daarnaast zal de CREG ook verdergaan met de internationale prijsvergelijking. Zo behoudt ze inzicht in de prijsvorming in de ons omringende landen en de prijsverhoudingen tussen België en de buurlanden. De resultaten van deze monitoringactiviteiten zullen via een periodiek monitoringrapport worden bekendgemaakt.

Download het document (pdf, 3.05 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Verslag (Z)1676

Thema's