Voorstel van betrouwbaarheidsnorm voor het Belgisch grondgebied

Samenvatting

Op 28 mei 2021 heeft de CREG, op vraag van de minister bevoegd voor energie, een voorstel van betrouwbaarheidsnorm voor het Belgisch grondgebied uitgebracht.

Op basis van de VoLL (“value of lost load”) en de CoNE (“cost of new entry”) bepaald door de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, stelt de CREG vast dat de toepassing op beide waarden van de vergelijking voor de bepaling van de betrouwbaarheidsnorm volgens de ACER-methodologie, leidt tot een betrouwbaarheidsnorm van 2u 43min.

De CREG heeft in haar voorstel enkele opmerkingen opgenomen inzake de wijze van de waardebepaling van de betrouwbaarheidsnorm en de interpretatie ervan.

Download het document (pdf, 453 kB)

Datum van goedkeuring

28 mei 2021

Referentie

Voorstel(C)2243

Verwante publicaties

Thema's

Capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM), Bevoorradingszekerheid elektriciteit

Print Contact