Samenvatting

In het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme in België heeft de CREG op basis van het Netbeheerdersverslag van Elia op 1 februari 2022 enerzijds een voorstel gemaakt voor de vraagcurve voor de Y-4 veiling in 2022 met leveringsperiode 2025-2026, en anderzijds een advies uitgebracht over het voorstel van Elia van veilingparameters voor deze veiling. Op 25 maart 2022 heeft de CREG een addendum aan het voorstel van 1 februari 2022 goedgekeurd.

Download het document (pdf, 944.71 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Voorstel (C)2326