Voorstel betreffende de toekenning aan Total Gas & Power Limited van een vergunning voor de levering van elektriciteit

Print Contact