Voorstel betreffende de toekenning aan Total Gas & Power Belgium NV van een vergunning voor de levering van elektriciteit

Print Contact