Samenvatting

In haar voorstel (E)2064 licht de CREG enerzijds de methodologie toe voor de bepaling van het nodige volume en anderzijds de principes en methodiek voor de bepaling van de parameters voor het aan te kopen volume in een capaciteitsvergoedingsmechanisme. Dit voorstel kwam tot stand na een openbare raadpleging over een ontwerpvoorstel.

Download het document (pdf, 1.92 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Voorstel (E)2064