Voorstel over de parameters waarmee de hoeveelheid in het kader van het capaciteitsmechanisme aangekochte capaciteit wordt bepaald

Samenvatting

In haar voorstel (E)2064 licht de CREG enerzijds de methodologie toe voor de bepaling van het nodige volume en anderzijds de principes en methodiek voor de bepaling van de parameters voor het aan te kopen volume in een capaciteitsvergoedingsmechanisme. Dit voorstel kwam tot stand na een openbare raadpleging over een ontwerpvoorstel.

Download het document (pdf, 2009 kB)

Datum van goedkeuring

24 maart 2020

Referentie

Voorstel(E)2064

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Bevoorradingszekerheid elektriciteit

Print Contact