Voorstel van koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de compensatie van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van de sociale tarieven in de aardgassector en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan door de betrokken marktoperatoren

Download het document (pdf, 233 kB)

Datum van goedkeuring

01 juli 2003

Referentie

Voorstel(C)030701-CDC-197

Verwante publicaties

Thema's

Prijzen aardgas, Sociaal tarief

Print Contact