Offshore windenergie

Beslissing over de aanvraag van de N.V. SEAMADE voor toekenning van groenestroom-certificaten voor de elektriciteit opgewekt door de windmolens GMA1, GMA2, GMA3, GMA4, GMB1, GMB2, GMB3, GMB4, GMC1, GMC2, GMC3, GMC4, GMC5, GMD1, GMD2, GMD3, GMD4, GMD5, GME1, GME2, GME3, GME4, GME5, GMF1, GMF2, GMF3, GMF4, GMF5, GSA1, GSA2, GSA3, GSA4, GSA5, GSB1, GSB2, GSB3, GSB4, GSB5, GSC1, GSC2, GSC3, GSC4, GSC5, GSD1, GSD2, GSD3, GSD4, GSD5, GSE1, GSE2, GSE3, GSE4, GSE5, GSF1, GSF2, GSF3, GSF4 en GSF5

De CREG ontving in december 2020 de aanvragen van de N.V. SEAMADE voor toekenning van groenestroomcertificaten voor de elektriciteit opgewekt door de windmolens in de domeinconcessies van Seastar en Mermaid. Met haar beslissing (B)2211 keurt de CREG deze aanvragen goed.

Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 5de periode (14.12.2020 - 13.12.2021) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Norther

De CREG beslist dat de correctiefactor wordt vastgelegd op 19,17 % van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van 14 december 2020 tot met 13 december 2021.

Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 3de periode (03.12.2020 - 02.12.2021) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Seastar

De CREG beslist dat de correctiefactor wordt vastgelegd op 16,00 % van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van 3 december 2020 tot met 2 december 2021.

Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 3de periode (03.12.2020 - 02.12.2021) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Mermaid

De CREG beslist dat de correctiefactor wordt vastgelegd op 17,48 % van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van 3 december 2020 tot met 2 december 2021.

Beslissing tot wijziging van beslissing (B)2098 over de vastlegging van de correctiefactor voor de 3de periode (05.10.2020 – 04.10.2021) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroom-certificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Northwester 2

De CREG beslist dat de correctiefactor wordt vastgelegd op 20,35 % van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van 5 oktober 2020 tot met 4 oktober 2021.

Beslissing tot wijziging van beslissing (B)2094 over de vastlegging van de correctiefactor voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021 ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Rentel

De CREG beslist dat de correctiefactor wordt vastgelegd op 19,47 % van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van 1 oktober 2020 tot met 30 september 2021.

Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 3de periode (05.10.2020 - 04.10.2021) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Northwester 2

De CREG beslist dat de correctiefactor wordt vastgelegd op 18,95 % van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van 5 oktober 2020 tot met 4 oktober 2021.

Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021 ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Rentel

De CREG beslist dat de correctiefactor wordt vastgelegd op 18,22 % van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van 1 oktober 2020 tot met 30 september 2021.

Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 4de periode (03.10.2019 – 02.10.2020) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Rentel

De CREG beslist dat de correctiefactor wordt vastgelegd op 11,16% van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van 3 oktober 2019 tot met 2 oktober 2020. Daarbij verwerpt ze het verzoek van Rentel om de correctiefactor te wijzigen, dat gerechtvaardigd was door de wens van de partijen om het contract (Power Purchase Agreement, PPA) te wijzigen.  In deze beslissing worden tevens bepaalde clausules van de PPA geanalyseerd.

Beslissing over de bepaling van de overdrachtswaarde van de installaties die Rentel overdraagt aan Elia in kader van het Modular Offshore Grid: update kosten 2019

Via deze beslissing verhoogt de CREG de overdrachtswaarde van de installaties die Rentel overdraagt aan Elia in kader van het Modular Offshore Grid voor de additionele kosten voor 2019.

Print Contact