Offshore windenergie

Advies over de aanvraag tot wijziging van de domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden toegekend aan de NV Northwester 2

De CREG brengt een advies uit over de aanvraag tot wijziging van de domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden toegekend aan de NV Northwester 2.

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het aangepast geactualiseerd tariefvoorstel 2016-2019, ingediend door de nv Elia System Operator, met het oog op de dekking van de kosten die verband houden met het Modular Offshore Grid (MOG)

De CREG besliste om het aangepast geactualiseerd tariefvoorstel goed te keuren.

Advies over de aanvraag die Elia Asset nv heeft ingediend voor de bouw en de exploitatie van installaties nodig voor de transmissie van elektriciteit, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht, in casu het Modular Offshore Grid

De CREG heeft een positief advies met een dubbele opschortende voorwaarde gegeven.

Advies over de aanvraag tot verlenging van de domeinconcessie die, bij ministerieel besluit van 5 oktober 2009, werd toegekend aan Norther nv voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit winden in de zeegebieden ten zuiden van de Thorntonbank

Onder voorbehoud van de opmerkingen in randnummer 21 van het document verleent de CREG een gunstig advies voor de aanvraag tot verlenging van de domeinconcessie.

Beslissing over de aanvraag tot het vastleggen van de correctiefactor ter bepaling van de minimumprijs voor groenestroomcertificaten uitgereikt voor elektriciteit geproduceerd door de installaties gelegen in de domeinconcessie van Seastar voor de eerste periode na financial close

De correctiefactor wordt vastgelegd op 11,91 % van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van één jaar vanaf de datum van financial close.

Beslissing over de aanvraag tot het vastleggen van de correctiefactor ter bepaling van de minimumprijs voor groenestroomcertificaten uitgereikt voor elektriciteit geproduceerd door de installaties gelegen in de domeinconcessie van Mermaid voor de eerste periode na financial close

De correctiefactor wordt vastgelegd op 13,39 % van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van één jaar vanaf de datum van financial close.

Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 3de periode (14.12.2018 – 13.12.2019) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Norther

De correctiefactor wordt vastgelegd op 11,63 % van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van 14 december 2018 tot met 13 december 2019.

Beslissing over de aanvraag tot het vastleggen van de correctiefactor ter bepaling van de minimumprijs voor groenestroomcertificaten uitgereikt voor elektriciteit geproduceerd door de installaties gelegen in de domeinconcessie van Northwester 2 voor de eerste periode na financial close

De correctiefactor wordt vastgelegd op 10,38 % van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van één jaar vanaf de datum van financial close.

Beslissing over de aanvraag van Rentel voor toekenning van groenestroomcertificaten voor de elektriciteit opgewekt door de windmolens R_A1, R_A2, R_A3, R_B1, R_B5, R_C1, R_D1, R_D4, R_E4, R_F3, R_G4, R_G5, R_G6 en R_G7

De in de titel van deze beslissing vermelde windmolens van het windmolenpark van Rentel beantwoorden aan de voorwaarden voor toekenning van groenestroomcertificaten.

Print Contact