Offshore windenergie

Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 3de periode (14.12.2018 – 13.12.2019) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Norther

De correctiefactor wordt vastgelegd op 11,63 % van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van 14 december 2018 tot met 13 december 2019.

Beslissing over de aanvraag tot het vastleggen van de correctiefactor ter bepaling van de minimumprijs voor groenestroomcertificaten uitgereikt voor elektriciteit geproduceerd door de installaties gelegen in de domeinconcessie van Northwester 2 voor de eerste periode na financial close

De correctiefactor wordt vastgelegd op 10,38 % van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van één jaar vanaf de datum van financial close.

Beslissing over de aanvraag van Rentel voor toekenning van groenestroomcertificaten voor de elektriciteit opgewekt door de windmolens R_A1, R_A2, R_A3, R_B1, R_B5, R_C1, R_D1, R_D4, R_E4, R_F3, R_G4, R_G5, R_G6 en R_G7

De in de titel van deze beslissing vermelde windmolens van het windmolenpark van Rentel beantwoorden aan de voorwaarden voor toekenning van groenestroomcertificaten.

Beslissing over de aanvraag van Rentel voor toekenning van groenestroomcertificaten voor de elektriciteit opgewekt door de windmolens R_A4, R_A5, R_A6, R_A7, R_B2, R_B3, R_B4, R_B6, R_B7, R_C2, R_C3, R_C4, R_C5, R_D2, R_D3, R_D5, R_D6, R_E1, R_E2, R_E3, R_F1, R_F2, R_F4, R_F5, R_G1, R_G2, R_G3 en R_G8

De in de titel van deze beslissing vermelde windmolens van het windmolenpark van Rentel beantwoorden aan de voorwaarden voor toekenning van groenestroomcertificaten.

Advies over de aanvraag door de tijdelijke handelsvennootschap MERMAID tot overdracht aan de naamloze vennootschap SEASTAR van de domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden, haar toegekend bij ministerieel besluit van 20 juli 2012

De CREG brengt een positief advies uit met betrekking tot de overdracht van de domeinconcessie.

Advies over de aanvraag tot wijziging van de domeinconcessie, bij ministerieel besluit van 1 juni 2012 toegekend aan de tijdelijke handelsvennootschap Seastar voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit winden in de zeegebieden tussen de Lodewijkbank (vroeger Bank zonder Naam) en de Blighbank

De CREG geeft een gunstig advies over de aanvraag tot wijziging en verlenging van de domeinconcessie.

Advies over de aanvraag tot wijziging van de domeinconcessie, bij ministerieel besluit van 20 juli 2012 toegekend aan de tijdelijke handelsvennootschap Mermaid voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden in de zeegebieden boven de Blighbank

De CREG geeft een gedeeltelijk gunstig advies over de aanvraag tot wijziging en verlenging van de domeinconcessie.

Advies over de aanvraag tot wijziging van de domeinconcessie bij ministerieel besluit van 12 mei 2015 toegekend aan Northwester 2 nv voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden in de zeegebieden boven de Blighbank

De CREG geeft een ongunstig advies voor de aanvraag tot wijziging van de domeinconcessie.

Print Contact