Advies over de maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de residentiële klanten en aan de kmo’s

Samenvatting

In voorbereiding van de Ministerraad van 30 november 2012 heeft de Vice-eerste minister die de economie onder zijn bevoegdheden heeft, aan de CREG gevraagd een advies te formuleren over zijn voorstel van ministerieel besluit tot vastlegging van maximumprijzen. Op 30 november 2012 heeft de Ministerraad besloten om momenteel niet tussen te komen op de markt en om een laatste kans te geven aan de leveranciers. Deze moeten hun prijzen op 1 januari 2013 bekendmaken. Indien blijkt dat de prijzen van de historische contracten hoog blijft, zal de regering de nodige maatregelen treffen teneinde de prijzen te laten samenvallen met het gemiddelde niveau van de prijzen in de buurlanden.

Download het document (pdf, 349 kB)

Datum van goedkeuring

29 november 2012

Referentie

AdviesA121129

Verwante publicaties

Thema's

Prijzen aardgas, Vangnet

Print Contact