Samenvatting

De NV C-POWER diende een aanvraag in voor het bekomen van een wijziging van de opbouw van de ontmantelingsprovisie en voorzag hiervoor twee mogelijke opties. Voor de eerste optie die een volstoring van de ontmantelingsprovisie voorziet gedurende de laatste vijf exploitatiejaren van het park, brengt de CREG een ongunstig advies uit. Voor de tweede optie die een volstorting voorziet die rekening houdt met de verschillende bouwfasen van het project, brengt de CREG een gunstig advies.

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)161027-CDC-1579