Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht

Samenvatting

Gevolg gevend aan een verzoek van de Staatssecretaris voor Noordzee van 30 mei 2017 bracht de CREG advies uit over een ontwerpwijziging aan het koninklijk besluit dat de domeinconcessies voor windparken op zee regelt. De voorgenomen wijziging zou onder meer de maximumduur van de domeinconcessies verlengen. In dit verband meent de CREG dat de verlenging ook gestalte kan krijgen door individuele verlengingen van de verleende domeinconcessies, eerder dan door een regelgevend ingrijpen.

Download het document (pdf, 621 kB)

Datum van goedkeuring

29 juni 2017

Referentie

Advies(A)1648

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie, Hernieuwbare energie

Print Contact