Samenvatting

Gevolg gevend aan een verzoek van de Staatssecretaris voor Noordzee van 30 mei 2017 bracht de CREG advies uit over een ontwerpwijziging aan het koninklijk besluit dat de domeinconcessies voor windparken op zee regelt. De voorgenomen wijziging zou onder meer de maximumduur van de domeinconcessies verlengen. In dit verband meent de CREG dat de verlenging ook gestalte kan krijgen door individuele verlengingen van de verleende domeinconcessies, eerder dan door een regelgevend ingrijpen.

Download het document (pdf, 606.82 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)1648