Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de besteding van het saldo van het fonds voor forfaitaire verminderingen voor verwarming met aardgas en elektriciteit

Samenvatting

Op vraag van de minister van Energie van 20 juni 2017 bracht de CREG een advies uit over een ontwerp van koninklijk besluit dat nadere regels moet vastleggen voor de besteding van het saldo van het fonds “verwarmingspremie”.

Dit ontwerp van besluit stelt voor het saldo van het fonds toe te wijzen aan de fondsen voor de financiering van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van maximumprijzen voor de levering van aardgas of elektriciteit aan residentiële beschermde klanten met een bescheiden inkomen of in een kwetsbare situatie.

In haar advies merkt de CREG onder meer op dat de vermindering van de federale bijdrage die deze toewijzing met zich meebrengt, ten voordele van alle afnemers moet gebeuren, en niet alleen ten voordele van de huishoudelijke afnemers, zoals in het ontwerp vermeld.

Download het document (pdf, 695 kB)

Datum van goedkeuring

17 juli 2017

Referentie

Advies(A)1656

Verwante publicaties

Thema's

Toeslagen en heffingen

Print Contact