Advies over de aanvraag van de NV INFRABEL tot toekenning van de hoedanigheid van beheerder van het tractienet spoor

Samenvatting

De Minister bevoegd voor Energie kent de hoedanigheid van beheerder van het tractienet spoor toe aan wie eigenaar is van of een gebruiksrecht bezit op dit net. Dit gebeurt op voorstel van de Algemene Directie Energie, na advies van de CREG en de netbeheerder Elia. Ook de gewesten hebben de mogelijkheid een advies uit te brengen.

In dit kader heeft de CREG een gunstig advies uitgebracht over de aanvraag van de NV Infrabel tot toekenning van de hoedanigheid van beheerder van het tractienet spoor.

Download het document (pdf, 651 kB)

Datum van goedkeuring

07 september 2017

Referentie

Advies(A)1659

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit

Print Contact