Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt

Samenvatting

De CREG brengt een gunstig advies uit over het ontwerp van koninklijk besluit en formuleert een aantal inhoudelijke opmerkingen.

Download het document (pdf, 617 kB)

Datum van goedkeuring

16 november 2017

Referentie

Advies(A)1699

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Toeslagen en heffingen

Print Contact