Advies over de vraag van de vzw SGS Statutory Services Belgium tot hernieuwing van de erkenning als keuringsinstelling

Samenvatting

De CREG adviseert de Federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie om de ontbrekende elementen met betrekking tot de voorwaarde artikel 3, §1, 1°, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 op te vragen bij de aanvrager alsook om een verduidelijking te vragen met betrekking tot de verklaring die de verbintenis overeenkomstig artikel 3, §1, 3°, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 moet aantonen.

Datum van goedkeuring

24 mei 2018

Referentie

Advies(A)1753

Verwante publicaties

Thema's

Hernieuwbare energie, Offshore windenergie

Print Contact